Skip to content

Drijfzand

De grond onder je voeten

Category Archives: Brieven

Geachte Wolters-Noordhoff, beste Bosatlas Zelf ben ik nog van de generatie die door de 47e druk bladerde. Als schoolkinderen moesten wij met behulp van de legenda, een speurtocht over de wereld maken om prachtige gebieden te ontdekken. Bepakt en bezakt met een geodriehoek, passer en boterhammentrommelje op weg naar werelddelen en de beschavingen die daar [...]